Polski Serwis Płynów Wiertniczych Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na kompleksowym rozwiązywaniu zagadnień związanych z:

 

 • płuczkami wiertniczymi
 • płynami rekonstrukcyjnymi
 • płynami do prac wykończeniowych
 • płynami do zbrojenia wgłębnego odwiertów
 • zaczynami cementowymi
 • ochroną środowiska przed skutkami działalności górnictwa naftowego
 • utylizacjią odpadów z przemysłu górniczego
 • płynami i tworzywami uszczelniającymi stosowanymi w górnictwie naftowym
 • płynami stosowanymi w wierceniach za wodami termalnymi
 • płynami stosowanymi w wierceniach geologicznych
 • innymi pracami inżynierskimi związanymi z górnictwem otworowym.

PSPW Sp. z o.o. swoje prace wykonuje poczynając od opracowania projektu technicznego danego płynu, następnie realizując dostawy wszystkich niezbędnych materiałów do jego wykonania, po nadzór serwisowy sprawowany przez wysokowykwalifikowanych specjalistów. Serwis płuczkowy nadzoruje, wykonuje i kontroluje płuczkę wiertniczą w czasie pracy w terenie.    

PSPW Sp. z o.o. prowadzi również usługi dostawy pełnego asortymentu materiałów płuczkowych i cementacyjnych bezpośrednio na wiertnię lub do magazynów klientów w kraju i za granicę.

Dzięki posiadaniu własnego laboratorium i współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi wykonuje analizy laboratoryjne, ekspertyzy i opracowania techniczno badawcze z zakresu płynów wiertniczych.

 Udziałowcami Polskiego Serwisu Płynów Wiertniczych Sp. z o.o. w Krośnie są:
- Instytut Nafty i Gazu - Kraków,
- Pracownicy Polskiego Serwisu Płynów Wiertniczych Sp. z o.o.